Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych w ramach działalności Wydawnictwa Dominika Księskiego Wulkan, 88-400 Żnin, Sądowa 4, NIP 562-000-54-48, zwanego dalej Wydawnictwem.

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej, gdyż po wejściu w życie 25.05.2018 ustawy z dnia 18.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), zgodnie z art 2 tej ustawy do powyższej działalności nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych osób, których dane pozyskuje i przetwarza w ramach swojej działalności. 

ADMINISTRATOR

Administratorem danych jest Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, ul. Sądowa 4, 88-400 Żnin, tel. 30-209-28, mail: sekretariat@paluki.tygodnik.pl.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Nadawca wiadomości ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Wszelkie dane uzyskane przez Wydawnictwo za pośrednictwem serwisu internetowego oraz w nieinternetowej pracy Wydawnictwa będą wykorzystywane przez Wydawnictwo w celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi użytkowników serwisu oraz klientów, realizacji wysyłki i dostawy zamówionych towarów, obsługi powierzanych Wydawnictwu zleceń (na przykład ogłoszenia, reklamy, uczestnictwo w targach) a także przeprowadzania konkursów, akcji społecznych i innych działań Wydawnictwa zgodnie z jego prawnie uzasadnionymi interesami.

Dane nadawcy wiadomości, klientów, kontrahentów i innych osób będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat.

Witryny należące do Wydawnictwa używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.  Używamy plików cookies w celu umożliwienia Państwu zalogowania się do swojego konta i dostępu do usług Sklepu bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelnienia (wpisywania loginu i hasła).

Wykorzystujemy pliki cookies zewnętrznych dostawców w szczególności Google Adwords w celu przeprowadzania kampanii reklamowych w naszym serwisie. Korzystamy z plików cookies Google Analytics w celach analitycznych, monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient  może  przeglądać  i  edytować  informacje  wynikające  z  plików  cookies  przy  pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane przez Wydawnictwo w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu (proces uwierzytelniania). Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na przykład na stronie:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Wydawnictwo nie sprzedaje żadnym podmiotom zewnętrznym żadnych pozyskanych danych osobowych. 

Dane uzyskane przez Wydawnictwo za pośrednictwem serwisu internetowego oraz w nieinternetowej pracy Wydawnictwa będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w następujących przypadkach:

- jeśli uzyskamy uprzednią wyraźną zgodę osoby, których one bezpośrednio dotyczą, na takie działanie (na przykład ujawnienie zleceniodawcy ogłoszenia lub reklamy)

- jeśli przekazanie tych danych wynika z przepisów prawa

- jeśli jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartych z Użytkownikami umów (np. wykonania dostawy zamówionych wydawnictw), a przekazanie danych nastąpi podwykonawcom takim jak np.: firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący usługi o charakterze pomocniczym.

We wszystkich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczamy do niezbędnego minimum.

ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Wydawnictwo dokłada starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

 

Dominik Księski
Żnin, 27 kwietnia 2018

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry