Drukuj
   
    Bolesław Barański - lat 64, meliorant, żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w Rogowie. Działacz PSL. W Radzie Gminy po raz drugi. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej minionej i obecnej kadencji.
    Franciszek Bereźnicki - lat 59, rolnik, żonaty, pięcioro dzieci, zamieszkały w Mięcierzynie. Działacz PSL. W Radzie Gminy po raz drugi.
    Józefa Błajet - lat 43, inżynier zootechnik, mężatka, jedno dziecko, specjalistka doradztwa rolniczego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Działacz PSL. W Radzie Gminy po raz pierwszy. Zastępca przewodniczącego Rady Gminy i przewodnicząca Komisji Rozwoju i Rolnictwa.
    Stanisław Ciesielski - lat 36, technik rolnik, żonaty, troje dzieci, zamieszkały w Czewujewie. Poseł RP, działacz PSL na szczeblu gminy i województwa. Przewodniczący Rady Gminy minionej i obecnej kadencji.
    Henryk Czerniejewski - lat 56, technik meliorant, żonaty, troje dzieci, pracownik Urzędu Gminy w Rogowie. Zamieszkały w Rogowie. W Radzie Gminy po raz pierwszy.
    Wojciech Czerwiński - lat 42, technik rolnik, żonaty, dwoje dzieci, kierownik Sekcji Obsługi w Urzędzie Gminy w Rogowie, zamieszkały w Rogowie. W Radzie Gminy po raz pierwszy.
    Aleksander Dolata - lat 47, technik rolnik, żonaty, dwoje dzieci, pracownik Urzędu Gminy  w Rogowie. Zamieszkały w Rogowie. W Radzie Gminy po raz drugi.
    Mieczysław Felkel - lat 46, technik rolnik, żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w Gościeszynie. Sołtys wsi Gościeszyn. W Radzie Gminy po raz drugi. Członek Zarządu Gminy.
    Wojciech Kobielski - lat 44, rolnik, żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w Bożacinie. W Radzie Gminy po raz pierwszy.
    Mieczysław Kościelniak - lat 42, lekarz medycyny, żonaty, dwoje dzieci, zatrudniony w Ośrodku Zdrowia w Złotnikach, zamieszkały w Złotnikach. W Radzie Gminy po raz drugi. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, kultury i Rekreacji minionej i obecnej kadencji.
    Marian Kowalewski - lat 45, murarz, żonaty, troje dzieci, zamieszkały w Lubczu. Sołtys wsi Lubcz. Radny Rady Gminy po raz drugi.
    Zenon Krenc - lat 61, żonaty, troje dzieci. Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Grochowiskach Księżych. Radny Rady Gminy po raz pierwszy. Zastępca przewodniczącego Rady Gminy w Rogowie.
    Andrzej Krygier - lat 46, żonaty, troje dzieci, rolnik zamieszkały w Gałęzewie. Członek PSL. W Radzie Gminy po raz drugi.
    Stefan Owczarzak - lat 46, żonaty, troje dzieci, rolnik, zamieszkały w Gałęzewie. Członek PSL w Radzie Gminy po raz drugi.
    Franciszka Pilarska - lat 64, mężatka, jeden syn - rolnik, zamieszkała w Niedźwiadach. Działaczka PSL. W Radzie Gminy po raz drugi. Przewodnicząca Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego.
    Hipolit Smaruj - lat 65, żonaty, czworo dzieci, rolnik-emeryt, zamieszkały w Ryszewie. W Radzie Gminy po raz drugi. Sołtys wsi Ryszewo.
    Józef Sosnowski - lat 36, żonaty, dwoje dzieci, magister inżynier rolnictwa, zamieszkały w Rogowie. Wójt Gminy Rogowo, przewodniczący Zarządu Gminy. W Radzie Gminy po raz drugi. Delegat do Sejmiku Samorządowego.
    Franciszek Szkudlarek - lat 40, żonaty, jedno dziecko, kierowca autobusu w Urzędzie Gminy, zamieszkały w Rogowie. Radny Rady Gminy po raz drugi. Członek Zarządu Gminy.
    Bernard Waszak - lat 34, żonaty, dwoje dzieci, rolnik zamieszkały w Budzisławiu. W Radzie Gminy po raz drugi. Obecnie Członek Zarządu Gminy.
    Jan Wszołek - lat 58, wdowiec, pięcioro dzieci, rolnik zamieszkały w Izdebnie. Działacz PSL. W Radzie Gminy po raz drugi. Członek Zarządu Gminy.
 zebrała Maria Warda
Pałuki nr 127 (nr 29/94 r.)