Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Burmistrz Szubina opublikował dostępne aktualnie formy pomocy dla przedsiębiorców. Dwa tygodnie temu interpelację złożyła w tej samej sprawie radna Katarzyna Twardowska. Interpelacja nie została uznana za interpelację, bo nie zawierała słowa interpelacja. Nie została opublikowana na BIP, a mieszkańcy dowiedzieli się o niej po tym, jak radna się o nią upomniała. Burmistrz zapewnia, że brak publikacji nie miał związku z zaproponowanymi ulgami dla przedsiębiorców.

     Radna Rady Miejskiej w Szubinie Katarzyna Twardowska 26 marca skierowała do przewodniczącej Anny Kijowskiej dwa pisma. Jedno dotyczyło uporządkowania placu zabaw na Osiedlu Bydgoskim, a drugie pomocy przedsiębiorcom w związku ze stanem epidemii. Zdaniem radnej Katarzyny Twardowskiej, oba pisma były interpelacjami. Dlatego zdziwiło ją, że interpelacja dotycząca placu zabaw od razu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, a o drugiej słuch zaginął. Nie było jej na BIP, nie otrzymała odpowiedzi, a na początku tego tygodnia na stronie internetowej gminy Szubin ukazała się informacja burmistrza Mariusza Piotrkowskiego o możliwej pomocy dla przedsiębiorców, w związku ze spowolnieniem gospodarczym związanym z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii.
     - Moje działania był dużo wcześniejsze. To ja sprowokowałam burmistrza do działania - mówi radna.
     Zdaniem Katarzyny Twardowskiej i jej kolegów z klubu radnych Wspólna Gmina Szubin pojawienie się oświadczenia burmistrza w przestrzeni publicznej przy jednoczesnym zignorowaniu inicjatywy radnej pozostaje w niezgodzie z podstawowymi zasadami funkcjonowania samorządów.
     Radna wskazywała, że ograniczenia wprowadzone na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii sprawiły, że wiele firm na terenie gminy Szubin zostało zmuszonych do zamknięcia lub ograniczenia swojej działalności. Znaczna ich część od razu odczuła skutki ograniczeń i - zdaniem radnej - wymaga to natychmiastowego działania.
     Katarzyna Twardowska zaproponowała, aby umorzyć podatek firmom zmuszonym do zaprzestania działalności zarobkowej, aby czasowo zawiesić podatek od działalności gospodarczej dla firm jeszcze działających, by umorzyć podatek od nieruchomości dla firm zmuszonych do zamknięcia działalności, aby czasowo zawiesić podatek od nieruchomości firmom nadal funkcjonującym, by całkowicie lub częściowo umorzyć podatek od środków transportu podmiotom zajmującym się przewozem osób, skrócić do minimum płatności za wykonane usługi i dostawy towarów na rzecz Urzędu Miejskiego i jednostek gminy Szubin.
     Zdaniem radnej, te firmy nie mogą czekać na pomoc. Powinny ją otrzymać od razu. Inne miasta potrafiły się zmobilizować i wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. W Szubinie niestety nie. Fryzjerki, kosmetyczki musiały zamknąć swoje zakłady, cierpi prywatny transport publiczny, bo ludzie mniej podróżują, kuleje handel, a także usługi ze względu na wprowadzone ograniczenia. Zwolnienie czy odroczenia płatności do ZUS jest kroplą w morzu potrzeb, bo składka była kosztem, a teraz zwiększy się dochód, a co za tym idzie przedsiębiorcy zapłacą więcej podatku. - Pomoc potrzebna jest teraz i tutaj - mówiła Katarzyna Twardowska. Dodała, że pracodawcy i samozatrudnieni mają zobowiązania na karku, które po prostu muszą zapłacić.

Radna Rady Miejskiej w Szubinie 6 kwietnia złożyła jeszcze raz pismo w tej sprawie - znowu adresowane do Anny Kijowskiej - w którym ponowiła swoje propozycje umorzeń. Z sześciu zostały cztery punkty: umorzenie podatku od działalności gospodarczej firmom działającym na terenie gminy Szubin, umorzenie podatku od nieruchomości, całkowite lub częściowe umorzenie podatku od środków transportu służących do przewozu osób i skrócenie czasu płatności przez Urząd za dostarczone towary i usługi.
     Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski powiedział, że pojawienie się na stronie internetowej propozycji dla przedsiębiorców nie ma związku z brakiem publikacji interpelacji radnej Katarzyny Twardowskiej. Wiele samorządów zaczęło publikować informacje o pomocy dla przedsiębiorców. Również po pojawieniu się pierwszej wersji tarczy antykryzysowej. To, co się ukazało na stronie internetowej gminy, jak wyjaśnił burmistrz, nie było niczym nowym. Pakiet pomocowy ma zostać uchwalony na przyszłej sesji Rady Miejskiej pod koniec miesiąca.
     Na dotychczasowych zasadach przedsiębiorcy mogą złożyć wnioski indywidualne o ulgi podatkowe, które rozpatrzy burmistrz. Nie ma na razie planu pomocy kompleksowej, ponieważ trzeba opracować jej kryteria. Mariusz Piotrkowski ma świadomość, że firmom należy się pomoc, ale z drugiej strony gminy nie można drastycznie pozbawić się dochodów koniecznych na bieżące funkcjonowanie. Ten złoty środek trzeba znaleźć i wtedy wyjść z propozycją.
     Odnosząc się do propozycji Katarzyny Twardowskiej burmistrz powiedział, że nie ma czegoś takiego jak umorzenie podatku od działalności gospodarczej. Jest umorzenie podatku od nieruchomości. Jeśli w tym kierunku miałaby pójść pomoc, to byłoby to umorzenie podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i też nie wszystkim firmom. Skorzystanie z pomocy musiałoby też wynikać z kondycji finansowej danej firmy, wniosek najpewniej będzie musiał być poparty odpowiednimi dokumentami księgowymi. Pod kątem indywidualnym byłyby rozpatrywane wnioski dotyczące podatku od środków transportu. Zdaniem burmistrza Szubina, warto poczekać na to, aż powstaną regulacje prawne uchwalone przez Sejm i na nich oprzeć plan pomocy dla szubińskich przedsiębiorców. - A jeśli chodzi o płatności za towary i usługi, to regulujmy na bieżąco i nie tworzymy zatorów płatniczych - dodał Mariusz Piotrkowski.
     Zapytaliśmy przewodniczącą szubińskiej Rady Miejskiej Annę Kijowską, dlaczego interpelacja radnej Katarzyny Twardowskiej nie nalazła się w BIP. Okazało się, że z dwóch pisma jedno miało charakter interpelacji, bo zawierało klauzulę zgodnie z paragrafem 37 statutu gminy Szubin składam interpelację. Z kolei pismo o pomocy dla firma takiej formuły nie miało i w biurze Rady Miejskiej zostało potraktowane jak pismo do przewodniczącej, do której było zaadresowane. Pismo z 6 kwietnia, w którym radna użyła sformułowania: nawiązując do interpelacji z dnia 26.03.20202 r., już zostało potraktowane jako interpelacja, znalazło się w BIP i trafiło do burmistrza, który udzieli na nie odpowiedzi.
     Radna Katarzyna Twardowska twierdzi, że statut gminy Szubin nie mówi o formie interpelacji. Prócz tego w tytule e-maila umieściła słowo interpelacje, a nawet jeśli nadal były wątpliwości, to pracownik biura rady mógł do niej zadzwonić.

Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych poprzez: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Przedsiębiorca, który poniósł  straty oraz którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem, wraz z wnioskiem powinien dołączyć wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie ulgi w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Do wniosku należy też dołączyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów, rachunek zysków i strat, PIT-y), dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku + kwiecień 2020 r. lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
Wniosek można wysłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub wysłać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego (Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12 89-200 Szubin) lub wrzucić do skrzynki znajdującej się w wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego. Pomoc i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 52-391-07-15  u Małgorzaty Guzińskiej, inspektorki do spraw umorzeń i ulg.

Remigiusz Konieczka, 8 IV 2020

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry