Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Żninie pozytywnie zaopiniowała kryteria realizacji i usługi rynku pracy w 2018 roku, a także kierunki szkoleń grupowych. Bezrobotni będą mogli liczyć między innymi na poradnictwo zawodowe, staże, a także pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

     Limit środków Funduszy Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w 2018 roku jest mniejszy niż w 2017 roku i wynosi aktualnie 6.759.000 zł. W ciągu roku może on jednak ulec zwiększeniu, w przypadku pozyskania dodatkowych środków przeznaczonych na realizację programów aktywizacji zawodowej.
     Jak informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie Olga Berdysz, osoby bezrobotne mogą liczyć na aktywizację zawodową między innymi w zakresie staży - około 250 osób, prac interwencyjnych - około 75 osób, robót publicznych - około 90 osób, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - około 30 osób. Poza tym osoby bezrobotne będą mogły skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (40 osób) i bonów dla osób do trzydziestego roku życia.
     Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie pod koniec grudnia 2017 roku wyniosła 2.996 osób. W porównaniu z grudniem 2016 roku ogólna liczba bezrobotnych pozostających w rejestrze żnińskiego urzędu zmalała o 946 osób.
     - Stopa bezrobocia dla powiatu żnińskiego w grudniu 2017 r. osiągnęła poziom 12,1%, co oznacza, że była niższa w stosunku do stanu z grudnia 2016 r. o 3,4% - wyjaśnia Olga Berdysz.
     Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Żninie realizuje dwa programy ze środków unijnych. Pierwszy z nich to Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim.
     Celem projektu jest obniżenie bezrobocia i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych na terenie powiatu żnińskiego. W projekcie uczestnikami mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne należące do pierwszego lub drugiego profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Projekt zakłada też, że osobom młodym wsparcie powinno być udzielone w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy (dotyczy osób do 25. roku życia) lub od dnia przystąpienia do projektu (dotyczy osób powyżej 25. roku życia) zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce.
     - W ramach projektu w bieżącym roku planujemy udzielić wsparcie 125 osobom, głównie kobietom, osobom z niepełnosprawnościami w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wartość projektu w 2018 roku wynosi 2.118.344 zł - informuje Olga Berdysz.
     Drugi projekt realizowany przez PUP w Żninie to Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim. Kierowany jest on przede wszystkim do: osób powyżej 50. roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, a także osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
     - W ramach projektu w bieżącym roku realizować będziemy następujące zadania: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Grupę docelową stanowić będzie 150 osób. Wartość projektu w 2018 roku wynosi 1.879.371 zł - wyjaśnia Olga Berdysz.
     Wszystkie zadania w ramach wspomnianych projektów realizowane są zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wsparcie udzielone w projektach jest ściśle dopasowane do aktualnej sytuacji uczestnika projektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i barier jakie napotykają w dostępie do rynku pracy kobiety i mężczyźni oraz osoby z niepełnosprawnościami.
     Jak informuje Olga Berdysz, w tym roku PUP będzie kontynuować zadania w ramach formy, w której pracodawcy i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia posiadających drugi profil pomocy.
     - Przedmiotowe refundacje zyskały zainteresowanie ze strony przedsiębiorców i pracodawców z uwagi na duże dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nowo zatrudnionych. W 2017 roku limit środków finansowych przeznaczonych na realizację tejże formy wsparcia wynosił 2.890.000 zł. Zawarto 95 umów, w ramach których zatrudnionych zostało 96 osób. Na rok 2018 limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zobowiązań z umów zawartych w 2016/2017 r. wynosi 2.090.000 złotych - zaznacza dyrektor PUP.
     Oprócz form finansowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego PUP nastawia się na realizację pośrednictwa pracy. Większy niż dotychczas nacisk będziemy kładziony na poradnictwo zawodowe szczególnie dla osób z ustalonym trzecim profilem pomocy, osób z niepełnosprawnościami i dłużników alimentacyjnych. Ponadto kontynuowana będą spotkania dla pracodawców pod nazwą Perspektywy rozwoju rynku pracy w powiecie żnińskim - rozmowy o rynku pracy, a także spotkania skierowane do kobiet z cyklu Jestem Panią Swojego Losu. Podobnie jak w latach poprzednich, wspólnie z powiatem żnińskim, PUP zorganizuje Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. W tym roku odbędą się one 10 kwietnia.

Arkadiusz Majszak, 21 II 2018

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry