Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Sukces strategii Zbigniewa Jaszczuka

     Budżet państwa da dotację celową na spłatę długu starego szpitala w Żninie. Wszystko wskazuje na to, że powiat żniński będzie jedynym samorządem w województwie kujawsko-pomorskim, który pozbędzie się zadłużenia, ponieważ spełnia wszystkie wymogi przyjęte przedwczoraj przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia.

 

     Na najbliższej sesji Rady Powiatu w Żninie, która planowana jest w marcu, Zarząd Powiatu przedłoży projekt uchwały o skróceniu likwidacji Szpitala Powiatowego w Żninie do końca kwietnia tego roku. Projekt uchwały związany jest z polityką państwa w zakresie przekształconych szpitali. Przedwczoraj starosta żniński Zbigniew Jaszczuk uczestniczył w spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem, minister zdrowia Ewą Kopacz i wiceministrem zdrowia Jakubem Szulcem, na którym omówiono główne założenia programu Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. Jednym z celów programu jest stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie objętych kontraktami wojewódzkimi. Najważniejszym celem programu jest spłata zobowiązań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
     Podczas spotkania samorządowców z Ewą Kopacz zwrócono uwagę, że obecnie funkcjonująca forma prawna samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zawiera szereg ograniczeń umożliwiających ich szybki rozwój. Forma organizacyjno-prawna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowi hybrydę, która jest niespójna i wymaga nowego opracowania. Według ministerstwa właściwym rozwiązaniem jest utworzenie zakładu opieki zdrowotnej przez spółkę kapitałową.
     W latach 1999-2008 w całej Polsce przekształcono 71 szpitali. Decyzje o takich zmianach podejmowały głównie samorządy powiatów. W ocenie ministra zdrowia analiza sytuacji finansowej niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej powołanych w miejsce zlikwidowanych SPZOZ wskazuje, że zakłady te w sposób istotny poprawiły efektywność swojego funkcjonowania. Stałą tendencją odnotowaną w tych zakładach jest zarówno wzrost osiąganych dochodów, jak i zmniejszenie kosztów. Spowodowało to, że prawie wszystkie przekształcone zakłady osiągają nadwyżkę przychodów nad kosztami i korzystny wynik finansowy. Wśród przekształconych zakładów tylko nieliczne nadal generowały stratę.
     Warunkiem przyznania dotacji celowej dla powiatu na spłatę zobowiązań głównie w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz w części dla dostawców jest m.in. zakończenie likwidacji, wykreślenie SPZOZ z rejestru zakładów opieki zdrowotnej i Krajowego Rejestru Sądowego i przejęcie zobowiązań SPZOZ przez powiat. O dotację może starać się jedynie samorząd, który objął wszystkie udziały w przekształconym szpitalu. Samorząd, który posiada pakiet większościowy, a część udziałów sprzedał, nie będzie podlegał programowi. Powiat żniński posiada 100% udziałów, dlatego spełnia wymogi przyjęte w uchwale Rady Ministrów.
     - I teraz możemy jak najszybciej zakończyć likwidację starego szpitala. Po co utrzymywać fikcyjną robotę? Do spłaty nam pozostał tylko jeden pracownik, który wyjechał za granicę, jeden dostawca oraz ZUS i Urząd Skarbowy - wyjaśnia starosta.
     Po zakończeniu procesu likwidacji i spełnieniu przez powiat wymogów, po ocenie dokumentów, powiat zawrze umowę w tej sprawie z ministrem zdrowia, która będzie podstawą przelania pieniędzy na konto powiatu. Z przelanych przez ministerstwo pieniędzy powiat spłaci istniejące zadłużenia. Łączne zadłużenie starego szpitala wobec ZUS i Urzędu Skarbowego wynosi około 16,5 mln zł.
     - W tym programie mogą uczestniczyć tylko te samorządy, które mają 100% udziałów w spółce i nie zakończyły dotychczas procesu likwidacji. Z tego co się orientuję, wśród przekształconych już szpitali tylko powiat żniński spełnia w województwie kujawsko-pomorskim wymogi uchwały Rady Ministrów i będzie mógł skorzystać z tego programu. Jeżdżę na konferencje w sprawie służby zdrowia już od 10 lat i mam nadzieję, że była to pierwsza  konferencja, na której przedłożony program zostanie wreszcie zrealizowany. Oby ten rząd nie podał się do dymisji i zakończył zaprezentowany wczoraj program - powiedział starosta.

Arkadiusz Majszak

Pałuki nr 888 (7/2009)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry