Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

         Mówi Józef Kaczmarek, kierownik Urzędu Rejonowego w Żninie


    Robert Szafrański: - Najmodniejszy ostatnio w naszej gazecie temat to powiaty. Czemu akurat teraz?
    Józef Kaczmarek: - W ostatnim czasie w Sejmie rozpoczęto prace legislacyjne nad ustawą, która może mieć decydujące znaczenie dla przyszłego ustroju Państwa. 22 stycznia Sejm przyjął w pierwszym czytaniu i skierował do komisji projekt ustawy o samorządzie powiatowym. Jest to drugi etap reformy administracyjnej po powołaniu trzy lata temu, 8 marca 1990 r., samorządowych gmin. Reforma ta będzie dotyczyć całego kraju, a co za tym idzie - naszego regionu.
    - Czym powiat będzie różnił się od dawnego powiatu i od obecnej gminy?
    - Powiat będzie ponadgminną wspólnotą samorządową jego mieszkańców, mającą osobowość prawną odrębną od państwa i gmin, wykonującym zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Będzie posiadać ciało stanowiące (radę) pochodzącą z wyborów powszechnych i bezpośrednich. Na członków Rady Powiatowej będziemy głosować zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gminnych z 1990 roku. Władze wykonawcze (zarząd ze starostą) będą powoływane przez radę w ten sposób, że członkowie Rady wybiorą spośród siebie starostę i zarząd. Powiat posiadać będzie własny budżet, który nie uszczupli budżetu gminy.
    - Czym zajmować się będzie powiat?
    - Wszystkie zadania i kompetencje powiatowe pochodzić będą spośród zadań i kompetencji należących obecnie do administracji rządowej. Dotyczyć to będzie głównie następujących spraw: ochrony zdrowia (szpitale powiatowe) i policja sanitarna, oświata ponadpodstawowa (prowadzenie szkół średnich i innych placówek wychowawczych), sprawy kultury (w tym ochrona zabytków), kultury fizycznej i turystyki, inspekcja handlowa, polityka socjalna (w szczególności organizowanie robót publicznych), ochrona środowiska, administracja geodezyjna, nadzór budowlany, utrzymanie dróg publicznych powiatowych, administracja rolnictwa, obrona cywilna, straż pożarna, policja i przeciwdziałanie zagrożeniom zbiorowym. Jednym z podstawowych zadań reformy administracyjno-publicznej jest decentralizacja administracji - przekazanie do sektora samorządowego wszystkich tych zadań, w których działalność administracyjna łączy się z zaspokojeniem lokalnych potrzeb zbiorowych.
    - Czy powiat zagrozi władzy w gminach?
    - Nie. W projektach nie przewiduje się, aby powiaty miały umniejszyć obecny zakres działania gmin ani środków finansowych na jego realizacje. Przykład: Gdy gmina ma pod opieką szkoły podstawowe - powiat zarządzać będzie ponadpodstawowymi. Ewentualne przesunięcia zadań będą miały charakter korekt wyrównujących poziomy kompetencyjne w administracji. Jednocześnie zakłada się, że zadania i kompetencje powiatów nie będą pokrywać się z zadaniami i kompetencjami gmin - będzie to gwarancją samodzielności tych ostatnich. Do gwarancji tych ma również m.in. należeć brak nadrzędności i uprawnień nadzorczych powiatu wobec gmin. Powiaty nie będą organami administracji państwowej (jak dziś województwa), będą natomiast koordynować działania administracji specjalnych należących do gmin. W sferze finansów powiatowych chodzi o to, by wszelkie środki znalazły się w budżecie jako dochody własne, co spowoduje wzrost efektywności gospodarowania finansami w skali lokalnej.
    - Co będzie, jeśli podział na powiaty będzie przebiegał niezgodnie z podziałem na województwa?
    - Zakłada się, że podział terytorialny będzie budowany od dołu, zatem przy projektowaniu sieci powiatów nie należy sugerować się granicami województw i rejonów.
    - Jakimi cechami powinno odznaczać się miasto powiatowe?
    - Siedziba, a także obszar powiatu musi zapewnić możliwość racjonalnego administrowania o charakterze ponadgminnym. W stolicy przyszłego powiatu powinny być skoncentrowane i mieć siedziby podstawowe, wyspecjalizowane instytucje administracyjne jak: sąd, prokuratura, urząd skarbowy, rejonowa komenda policji, rejonowa komenda straży pożarnej, rejonowe instytucje ubezpieczeniowe, stacja sanitarno-epidemiologiczna, a także instytucje z zakresu zdrowia, oświaty, kultury, bankowości, geodezji, rolnictwa - świadcząc usługi dla ludności.
   - Dziękuję za rozmowę.

 z Józefem Kaczmarkiem
rozmawiał
Robert Szafrański

Pałuki nr 58 (10/1993)
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry