Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

     

     Wydawcy i redaktorze naczelnym tygodnika Pałuki.

dominik.jpg
Wydawca i redaktor naczelny Dominik Księski


      Wykształcenie
    Urodzony w 1959 roku w Lublinie, od 1976 r. mieszka w Żninie. Ukończył Liceum im. Braci Śniadeckich w Żninie, w 1982 roku uzyskał absolutorium na polonistyce UAM w Poznaniu (specjalizacja edytorstwo), prace magisterską obronił na UMCS w Lublinie w 1988 roku u dra hab. Mariana Rawińskiego. Temat: „Konflikty wartości w wybranych opowiadaniach Sławomira Mrożka”. Swą wiedzę z zakresu edytorstwa uzupełniał w czasie trzymiesięcznej praktyki we francuskiej gazecie lokalnej „Les Informations du pays de Ploermel” (1991) i kończąc międzynarodowe Studium Dziennikarstwa Współczesnego na słowackim uniwersytecie w Trnavie (1995) z językiem wykładowym angielskim.

     Działalność zawodowa
     W roku 1981 w czasie obu strajków studenckich na UAM uczestniczył w działalności wydawniczej jako redaktor i drukarz. W latach 1983-1984 i 1985-89 działał jako kurier w kolportażu podziemnej prasy i wydawnictw. Od wiosny 1984 do jesieni 1985 kierował tajną drukarnią Solidarności w Wenecji koło Żnina, która drukowała prasę (m. in. pismo NSZZ RI „Żywią i Bronią”) oraz plakaty i ulotki na potrzeby podziemia. Za udział w podziemnym życiu wydawniczym otrzymał w roku 2001 odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

     W latach 1982-1992 pracował jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych w Żninie i Słębowie.

     W 1989 roku założył własną firmę: Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, które od października 1989 do czerwca 1990 wydawało tygodnik polityczny Wulkan, a od lutego 1991 roku  dwutygodnik (następnie tygodnik) lokalny Pałuki. Wydawane w czternastotysięcznym mieście dla dwóch powiatów pismo drukowane jest obecnie (wraz z mutacjami) w 11.700 egz. Wydawnictwo wydaje również książki, albumy i płyty.
     Wiosną 1991 wraz z Leszkiem Turkiem i Beatą Turek powołał do życia kwartalnik historyczny Żnińskie Zeszyty Historyczne, w roku 1996 - Gazetę Biskupińską - dziennik wydawany corocznie przez dziewięć kolejnych dni trwającego w Biskupinie festynu archeologicznego. Obecnie zarządza  własnym wydawnictwem, pełni funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Pałuki”, jest współwłaścicielem i prezesem spółki z o.o. „Dodatek”, która rozpoczęła działalność wiosną 2003 roku i produkuje obecnie 200.000 egz. tytułu „Dodatek telewizyjny do twojej gazety”.

     Tygodnik polityczny „Wulkan” był laureatem pierwszego konkursu fundacji IDEE (1990), „Pałuki” w dwóch następnych otrzymywały nagrody główne. W roku 2000 z rąk premiera Jerzego Buzka „Pałuki” otrzymały tytuł Gazety Dziesięciolecia jako jedna z najlepszych gazet lokalnych w kraju. W roku 2005 i 2006 Dominik Księski był nominowany do nagrody im. Dariusza Fikusa.

     Gazety wydawane przez Dominika Księskiego:

     Wulkan, tygodnik polityczny, X 1989-VI 1990

     Pałuki, tygodnik lokalny, od II 1991

     Pałuki i Ziemia Mogileńska, od III 1996

     Gazeta Biskupińska, pismo popularnonaukowe, od IX 1996     Działalność polityczna
     Od jesieni 1983 do początku czerwca 1993 członek Solidarności, od jesieni 1989 do lata 1990 członek prezydium Komitetu Obywatelskiego w Żninie. Od lata 1990 członek Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, potem Unii Demokratycznej i Unii Wolności (do maja 2005).

     Działalność społeczna
     Dominik Księski w roku 1995 zorganizował i przeprowadził pierwszą w Polsce akcje wsparcia prasy lokalnej wschodnich sąsiadów Polski. Był to cykl dziesięciodniowych staży dla wydawców i dziennikarzy kilkunastu niedużych gazet z Litwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy w polskich gazetach lokalnych, finansowany przez Fundację Westminsterską (główny sponsor) i Fundację Batorego1).

     W następnych latach kilkanaście razy zapraszany był jako wykładowca na Ukrainę i Białoruś, gdzie prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu redagowania, zarządzania i ekonomiki gazety lokalnej. W lipcu 2000 uczestniczył w wyjeździe studyjnym polskich organizacji pozarządowych do Kosowa (reprezentując fundację IDEE), po którym przedstawił raport dotyczący możliwości pomocy dla niezależnego ruchu wydawniczego w Kosowie (do realizacji nie doszło). W roku 2004 prowadził trzy seminaria dla dziennikarzy gazet Tadżykistanu i Kirgizji.

Prezydent dekoruje wydawcę i redaktora naczelnego "Pałuk" Dominika Księskiego fot. Dorota Księska

     Był jednym z inicjatorów założenia w 1999 roku Stowarzyszenia Gazet Lokalnych (zebranie Założycielskie odbyło się w Żninie) reprezentacji małych wydawnictw lokalnych ze 100% kapitałem polskim. Od listopada 2003 roku do 6 marca 2014 roku był prezesem SGL. W roku 2004 stworzył pakiet reklamowy gazet lokalnych pod nazwą „Reklama w sieci gazet lokalnych”, skupiający obecnie 90 tygodników lokalnych o łącznym nakładzie ponad 800.000 egz. W roku 2005 przekonał kolegów wydawców do opatrzenia wydawanych przez nich tygodników lokalnych wspólnym podtytułem „Tygodnik Lokalny”, by występować wspólnie wobec reklamodawców. Od 2005 SGL zleca badania czytelnictwa tygodników lokalnych; wyniki badań prowadzonych przez SMG-KRC pokazują ogólnopolską siłę prasy lokalnej i służą jako najważniejszy argument w pozyskiwaniu ogólnopolskich reklam dla gazet lokalnych, co wzmacnia finansowo ten segment polskiej prasy. 15 września 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył Dominikowi Księskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. 18 października 2011 r. za założenie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych został uhonorowany Społecznym Noblem Ashoki 2011. 4 czerwca 2019 roku w 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu, otrzymał Honorowy Medal Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego (medal ten wręczany jest osobom zasłużonym w kształtowaniu się samorządności, działaczom społecznym, dziennikarzom).     Hobby
     Od czasu studiów tłumaczy pieśni rosyjskich bardów, zainteresowanie to dziedzicząc po ojcu poecie i tłumaczu. W roku 1990 wydał kasetę magnetofonową „W stronę gór” ze swoimi autorskimi piosenkami i tłumaczeniami. W roku 2002 nagrał jako wykonawca dwie piosenki na płycie, będącej składanką przebojów turystycznych „Gdy powieje latem”. W roku 2005 wydał płytę „Pojedziemy”, na której śpiewa własne tłumaczenia pieśni Włodzimierza Wysockiego, Jurija Kukina i Jurija Wizbora. W roku 2016 ukazała się płyta „Tylko tu”, zawierająca głównie jego własne utwory o tematyce związanej z górami.  
     Chodzi po górach, do ważniejszych osiągnięć zalicza wejście w roku 1990 na Pik Ine (ok. 3.550) i Sofrudżu (3.785 m.) na Kaukazie Zachodnim oraz przejście całych polskich Beskidów (Rozsypaniec Czantoria 1980) i ukraińskiego odcinka Karpat Wschodnich (Przełęcz Użocka Stoh 2009). W roku 2017 przebył Łuk Karpat trasą z Bratysławy do Orszowej liczącą 2481 km (w tym 116 km podejść).

 

 

 

Przypisy:

1) http://docplayer.pl/13946027-Z-pawlem-jachowskim-burmistrzem-jarocina-rozmawia-aleksandra-pilarczyk.html - w sekcji tekstu zaczynającej się od: 24 maja 1996 r. INFORMACJE: Gość z Białorusi Andrzej Wyszyński, redaktor naczelny białoruskiego pisma Inform - Pragułka z Łunińca jest od 12 maja gościem Gazety Jarocińskiej. Uczestniczy, w finansowanym przez Fundację Westminsterską i Fundację im. Batorego, stażu dla dziennikarzy z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Szkolenie dla dziennikarzy ze Wschodu zostało zorganizowane przez ukazujące się w Żninie lokalne pismo Pałuki, które jednocześnie pełni funkcję koordynatora stażu. Szefem projektu jest naczelny żnińskiej gazety, Dominik Księski. Wszystkie środki na pokrycie kosztów pobytu, szkoleń i przyjazdu do Polski zostały przekazane przez Fundację Westminsterską i Fundację Batorego. W ramach pobytu w Polsce dziennikarze ze Wschodu poznają organizację pracy, wyposażenie techniczne ze szczególnym uwzględnieniem techniki komputerowej, problemy niezależności gazety w środowisku lokalnym. Staż w Polsce zakończy czterodniowe szkolenie w Toruniu, gdzie goście poznają przede wszystkim zasady korzystania z sieci Internet. Staż będzie trwał do 26 maja.

 

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry