Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Regulamin publikacji filmów na stronach internetowych tygodnika "Pałuki"


1. Galeria filmów utworzona jest dla czytelników tygodnika Pałuki oraz internautów w celu publikacji filmów amatorskich zawierających "sceny z życia" o różnej tematyce.

 

2. Filmy do publikacji na stronie można przesyłać za pośrednictwem tejże strony wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz po złożeniu  oświadczeń, określonych w pkt.9 poniżej.

 

 3. Wraz z plikiem filmowym winien być przekazany krótki opis dotyczący filmu  zawierający następujące dane: tytuł filmu, datę i miejsce wydarzenia, określenie wydarzenia oraz imię i nazwisko autora filmu

 

4. Wielkość przesyłanych plików filmowych to max. 10 MB. Pliki większe nie będą zamieszczane na stronie. Preferowane formaty plików z filmami to: *.avi i *.mov.

 

5. W filmach nie mogą być wykorzystane inne utwory, ani ich fragmenty, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, chyba że autor filmu legitymować się będzie zgodą na ich wykorzystanie, w formie przewidzianej prawem.

 

6. Ostatecznego wyboru filmu do publikacji na stronie dokonuje Administrator strony.

 

7. Administratorowi strony przysługiwać będzie prawo do decydowania  o czasie umieszczania i pozostawania filmu na stronie internetowej, chyba  że autor wyraźnie zażąda wycofania filmu ze strony ,oraz do ewentualnych ingerencji w   substancję filmu, poprzez dokonywanie skrótów lub wyboru  scen.

Powyższe działania  nie będą uznawane  jako naruszające prawa autorskie.

 

8. Przyczyną nie zamieszczenia filmu na stronie internetowej może być także zły stan techniczny nagrania. Ocena stanu technicznego leży w gestii administratora

 

9. Podejmując decyzję o przesłaniu filmu do wykorzystania na stronach internetowych wydawnictwa autor zobowiązuje się do złożenia oświadczeń o następującej treści:

 

I. Autor oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie, do nadesłanego materiału filmowego, nieograniczone na rzecz osób trzecich.

 

II. Autor oświadcza, że posiada zgodę osób występujących w filmie na rozpowszechnienie,  ich wizerunku, w sposób określony poniżej / nie dotyczy filmów reporterskich ze zdarzeń o charakterze publicznym/

 

III. Autor zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich, skierowanych do wydawnictwa Wulkan, mogących powstać w związku z wadliwością powyższych oświadczeń.

 

10. Przesyłając film autor wyrazi zgodę na jego nieodpłatne  wykorzystanie na następujących polach eksploatacji:

- umieszczenie na stronach internetowych www.palukitv.pl

- wykorzystanie klatek z filmu jako ilustracji w papierowym wydaniu tygodnika" Pałuki"

 

11. Przesłanie filmu oznacza zgodę na to, że wszystkie wpisane za pośrednictwem formularza dane osobowe autora  będą przechowywane w bazie danych  w celu archiwizacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr.  133, poz 833, z późniejszymi zmianami).

 

* * *

Wydawca apeluje o nie przysyłanie do galerii filmów o treściach obraźliwych obscenicznych, pornograficznych, wulgarnych  zawierających obrazy przemocy i groźby, zawierających treści mogące naruszać dobra osobiste osób zarówno fizycznych jak i prawnych ,oraz wszystkich innych, które mogą być sprzeczne z prawem bądź powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami,  a także filmów mających charakter reklamy.

Filmy zawierające powyższe znamiona nie będą publikowane na stronie internetowej www.palukitv.pl

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry