Drukuj

Poniżej podajemy składy komisji wyceny zwierząt drobnych.

 

Króliki rasowe oceniać będą:

Lilianna Beszczyńska, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Agnieszka Brzezińska, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

 

Drób ozdobny i gołębie ocenią:

dr inż. Mirosław Banaszak, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

Kamil Mączkowski, sędzia Polskiego Związku Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza

Anna Mońko, starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie