Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Poniżej publikujemy regulaminy dla hodowców zwierząt podczas Wystawy Drobnego Inwentarza w Żninie podczas Pałuckich Targów Rolnych 24-25.08.2019 r.

§1

1. Organizator Wystawy: Pałuki - tygodnik lokalny, Pałuckie Targi Rolne

2. Współpraca: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

3. Informacje o Wystawie udziela: Anna Mońko, KPODR w Minikowie, tel. 695 423 700, anna.monko@kpodr.pl

 

§2

1. Miejsce Wystawy: Żnin, tereny dawnej cukrowni (nad Jeziorem Dużym Żnińskim w Żninie)

2. Termin Wystawy: 24-25.08.2019 r.

 

§3

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

1. Uczestnikami wystawy mogą być hodowcy drobnego inwentarza, bez względu na przynależność do związku branżowego.

2. Zwierzęta przyjmowane na wystawę muszą być zdrowe, czyste rasowo i pochodzić z własnej hodowli.

3. Liczba miejsc dla zwierząt jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Hodowcy zobowiązani są do dostarczenia na czas Wystawy świadectwa lekarsko-weterynaryjnego zwierząt.

5. W czasie trwania wystawy należy:

a) Zapewnić zwierzętom właściwą opiekę, pielęgnację, paszę (z wyłączeniem wody do pojenia zwierząt, którą zapewnia organizator), poidełka i karmidełka,

b) Dbać o czystość zwierząt i porządek na stanowiskach,

c) Zapewnić warunki bezpieczeństwa dla uczestników wystawy i zwiedzających,

d) Przestrzegać zasad bhp i ppoż.,

e) Przestrzegać zasad porządku publicznego, a także stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych,

f) Parkować samochody wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

 

§4

Opłaty Wystawowe dla Hodowców

1. Wpisowe: 50 zł (w tym 5 oczek/klatek)

2. Wpłaty należy dokonać w biurze Pałuckich Targów Rolnych/podczas trwania wystawy zbierana będzie opłata,

3. W ramach wpisowego wystawcy otrzymują: katalog, dyplom uczestnictwa w wystawie, identyfikator, słomę do wyścielenia w klatkach.

 

 

REGULAMIN OCENY KRÓLIKÓW

podczas Wystawy Drobnego Inwentarza w Żninie,

podczas Pałuckich Targów Rolnych 24-25.08.2019 r.

 

§ 1

Ocena królików:

1. Zwierzęta oceniane na wystawie muszą spełniać następujące warunki:

a) Króliki:

- ras dużych w wieku od 8 m-cy do 2 lat,

- rasy średnie w wieku od 7 m-cy do 2 lat,

- rasy małe od 6 m-cy do 2 lat,

- wszystkie zwierzęta urodzone i odchowane w stadzie hodowcy.

2. Oznakowane i zaopatrzone w dokumentację hodowlaną.

3. Zwierzęta zdrowe zaopatrzone w aktualne świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii właściwego dla miejsca pochodzenia.

 

§ 2

Komisja oceny zwierząt

1. Oceny zwierząt na wystawie dokonuje Komisja powołana przez organizatora – Pałuckie Targi Rolne.

2. Komisja dokonuje oceny fenotypu zwierząt wg obowiązujących dla każdej rasy i odmiany wzorców oceny.

a) Ocena fenotypu królików obejmuje 6 cech jak niżej:

- masa ciała,

- budowa ciała,

- typ rasowy,

- jakość okrywy włosowej (gęstość, sprężystość, jedwabistość),

- barwa okrywy włosowej,

- specyficzne cechy rasowe (barwa włosów podszycia, oczu, pazurków).

3. Wyniki przeprowadzonej oceny zapisywane są na arkuszach oceny i potwierdzone podpisami członków Komisji.

4. Komisja ma prawo odstąpić od oceny zwierzęcia w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia skóry zwierzęcia,

b) niewłaściwego pod względem pielęgnacyjnym przygotowania do wystawy,

c) widocznych oznak choroby,

d) samic w zaawansowanej ciąży.

5. Ocena fenotypu zwierząt metodą porównawczą przeprowadzana jest w grupach, których liczebność określa Komisja.

6. Wyniki oceny fenotypu przeprowadzonej metodą porównawczą stanowią podstawę wyboru zwierząt najlepszych.

 

§ 3

Czempiony i wiceczempiony

1. Spośród najlepszych zwierząt Komisja dokonuje metodą porównawczą wyboru czempiona i wiceczempiona w rasach średnich i dużych.

2. Po zakończeniu pracy Komisja sporządza protokół.

3. Wyniki Komisyjnej oceny prezentowanych zwierząt, dokonanej i zapisanej zgodnie z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają uchyleniu bądź zmianie.

 

§ 4

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na Wystawie Drobnego Inwentarza w Żninie, podczas Pałuckich Targów Rolnych, 24-25.08.2019 r.

 

 

REGULAMIN OCENY DROBIU OZDOBNEGO I GOŁĘBI RASOWYCH

podczas Wystawy Drobnego Inwentarza w Żninie,

podczas Pałuckich Targów Rolnych 24-25.08.2019 r.

 

§ 1

Ocena zwierząt:

1. Drób ozdobny i gołębie rasowe oceniane na wystawie muszą spełniać następujące warunki:

a) być urodzone i odchowane w stadzie hodowcy,

b) być zdrowe i posiadać aktualne świadectwo weterynaryjne,

2. Brane pod uwagę podczas oceny są jedynie dorosłe osobniki.

 

§ 2

Komisja oceny

1. Oceny zwierząt na wystawie dokonuje Komisja powołana przez organizatora – Pałuckie Targi Rolne.

2. Ocena fenotypu zwierząt obejmuje cechy takie jak:

- budowa ciała, typ rasowy, postawa, barwa upierzenia, struktura upierzenia, wygląd ogólny

3. Wyniki przeprowadzonej oceny zapisywane są w protokole i potwierdzone podpisami członków Komisji.

4. Komisja ma prawo odstąpić od oceny zwierzęcia w przypadku stwierdzenia:

a) niewłaściwego pod względem pielęgnacyjnym przygotowania do wystawy,

b) widocznych oznak choroby,

5. Wyniki oceny fenotypu przeprowadzonej metodą porównawczą stanowią podstawę wyboru zwierząt najlepszych.

 

§ 3

Wyniki oceny

1. Spośród najlepszych zwierząt Komisja dokonuje metodą porównawczą wyboru czempiona i wiceczempiona

2. Po zakończeniu pracy Komisja sporządza protokół.

3. Wyniki Komisyjnej oceny prezentowanych zwierząt, dokonanej i zapisanej zgodnie z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają uchyleniu bądź zmianie.

4. Komisja oceny przyznaje następujące nagrody: czempion i wiceczempion w drobiu ozdobnym i czempion i wiceczempion w gołębiach rasowych oraz wyróżnienie.

 

§ 4

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na Wystawie Drobnego Inwentarza w Żninie, podczas Pałuckich Targów Rolnych, 24-25.08.2019 r.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry