Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl. Nadal możesz tu zlecić ogłoszenie czy zamówić prenumeratę.

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Poniżej publikujemy regulaminy dla hodowców zwierząt podczas Wystawy Drobnego Inwentarza w Żninie podczas Pałuckich Targów Rolnych 25-26.08.2018 r.

§ 1

1.    Organizator Wystawy: Pałuki - tygodnik lokalny, Pałuckie Targi Rolne
2.    Współpraca: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie
3.    Informacje o Wystawie udziela: Anna Mońko, KPODR w Minikowie, tel. 695 423 700, anna.monko@kpodr.pl

§ 2

1.    Miejsce Wystawy: Żnin, tereny dawnej cukrowni (nad Jeziorem Dużym Żnińskim w Żninie)
2.    Termin Wystawy: 25-26.08.2018 r.

§ 3

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
1.    Uczestnikami wystawy mogą być hodowcy drobnego inwentarza, bez względu na przynależność do związku branżowego.
2.    Zwierzęta przyjmowane na wystawę muszą być zdrowe, czyste rasowo i pochodzić z własnej hodowli.
3.    Liczba miejsc dla zwierząt jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
4.    Hodowcy zobowiązani są do dostarczenia na czas Wystawy świadectwa lekarsko-weterynaryjnego zwierząt.

5.    W czasie trwania wystawy należy:
a)    Zapewnić zwierzętom właściwą opiekę, pielęgnację, paszę (z wyłączeniem wody do pojenia zwierząt, którą zapewnia organizator), poidełka i karmidełka,
b)    Dbać o czystość zwierząt i porządek na stanowiskach,
c)    Zapewnić warunki bezpieczeństwa dla uczestników wystawy i zwiedzających,
d)    Przestrzegać zasad bhp i ppoż.,
e)    Przestrzegać zasad porządku publicznego, a także stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych,
f)    Parkować samochody wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

§ 4

Opłaty Wystawowe dla Hodowców

1.    Wpisowe: 50 zł (w tym 5 oczek/klatek)
2.    Wpłaty należy dokonać w biurze Pałuckich Targów Rolnych,
3.    W ramach wpisowego wystawcy otrzymują: katalog, dyplom uczestnictwa w wystawie, identyfikator, słomę do wyścielenia w klatkach.

 

 

 

REGULAMIN OCENY KRÓLIKÓW

podczas Wystawy Drobnego Inwentarza w Żninie,

podczas Pałuckich Targów Rolnych 25-26.08.2018 r.

§ 1


Ocena królików:
1. Zwierzęta oceniane na wystawie muszą spełniać następujące warunki:
a) Króliki:
- ras dużych w wieku od 8 m-cy do 2 lat,
- rasy średnie w wieku od 7 m-cy do 2 lat,
- rasy małe od 6 m-cy do 2 lat,
- wszystkie zwierzęta urodzone i odchowane w stadzie hodowcy.
2. Oznakowane i zaopatrzone w dokumentację hodowlaną.
3. Zwierzęta zdrowe zaopatrzone w aktualne świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii właściwego dla miejsca pochodzenia.

§ 2

Komisja oceny zwierząt
1. Oceny zwierząt na wystawie dokonuje Komisja powołana przez organizatora – Pałuckie Targi Rolne.
2. Komisja dokonuje oceny fenotypu zwierząt wg obowiązujących dla każdej rasy
i odmiany wzorców oceny.
a) Ocena fenotypu królików obejmuje 6 cech jak niżej:
- masa ciała,
- budowa ciała,
- typ rasowy,
- jakość okrywy włosowej (gęstość, sprężystość, jedwabistość),
- barwa okrywy włosowej,
- specyficzne cechy rasowe (barwa włosów podszycia, oczu, pazurków).
3. Wyniki przeprowadzonej oceny zapisywane są na arkuszach oceny i potwierdzone podpisami członków Komisji.
4. Komisja ma prawo odstąpić od oceny zwierzęcia w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia skóry zwierzęcia,
b) niewłaściwego pod względem pielęgnacyjnym przygotowania do wystawy,
c) widocznych oznak choroby,
d) samic w zaawansowanej ciąży.
5. Ocena fenotypu zwierząt metodą porównawczą przeprowadzana jest w grupach, których liczebność określa Komisja.
6. Wyniki oceny fenotypu przeprowadzonej metodą porównawczą stanowią podstawę wyboru zwierząt najlepszych.

§ 3

Czempiony i wiceczempiony
1. Spośród najlepszych zwierząt Komisja dokonuje metodą porównawczą wyboru czempiona i wiceczempiona.
2. Po zakończeniu pracy Komisja sporządza protokół.
3. Wyniki Komisyjnej oceny prezentowanych zwierząt, dokonanej i zapisanej zgodnie
z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają uchyleniu bądź zmianie.

§ 4

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na Wystawie Drobnego Inwentarza w Żninie, podczas Pałuckich Targów Rolnych, 25-26.08.2018 r.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry