Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

Poniżej publikujemy regulaminy dla hodowców zwierząt podczas Wystawy Drobnego Inwentarza w Żninie podczas Pałuckich Targów Rolnych 25-26.08.2018 r.

§ 1

1.    Organizator Wystawy: Pałuki - tygodnik lokalny, Pałuckie Targi Rolne
2.    Współpraca: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie
3.    Informacje o Wystawie udziela: Anna Mońko, KPODR w Minikowie, tel. 695 423 700, anna.monko@kpodr.pl

§ 2

1.    Miejsce Wystawy: Żnin, tereny dawnej cukrowni (nad Jeziorem Dużym Żnińskim w Żninie)
2.    Termin Wystawy: 25-26.08.2018 r.

§ 3

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
1.    Uczestnikami wystawy mogą być hodowcy drobnego inwentarza, bez względu na przynależność do związku branżowego.
2.    Zwierzęta przyjmowane na wystawę muszą być zdrowe, czyste rasowo i pochodzić z własnej hodowli.
3.    Liczba miejsc dla zwierząt jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
4.    Hodowcy zobowiązani są do dostarczenia na czas Wystawy świadectwa lekarsko-weterynaryjnego zwierząt.

5.    W czasie trwania wystawy należy:
a)    Zapewnić zwierzętom właściwą opiekę, pielęgnację, paszę (z wyłączeniem wody do pojenia zwierząt, którą zapewnia organizator), poidełka i karmidełka,
b)    Dbać o czystość zwierząt i porządek na stanowiskach,
c)    Zapewnić warunki bezpieczeństwa dla uczestników wystawy i zwiedzających,
d)    Przestrzegać zasad bhp i ppoż.,
e)    Przestrzegać zasad porządku publicznego, a także stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych,
f)    Parkować samochody wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

§ 4

Opłaty Wystawowe dla Hodowców

1.    Wpisowe: 50 zł (w tym 5 oczek/klatek)
2.    Wpłaty należy dokonać w biurze Pałuckich Targów Rolnych,
3.    W ramach wpisowego wystawcy otrzymują: katalog, dyplom uczestnictwa w wystawie, identyfikator, słomę do wyścielenia w klatkach.

 

 

 

REGULAMIN OCENY KRÓLIKÓW

podczas Wystawy Drobnego Inwentarza w Żninie,

podczas Pałuckich Targów Rolnych 25-26.08.2018 r.

§ 1


Ocena królików:
1. Zwierzęta oceniane na wystawie muszą spełniać następujące warunki:
a) Króliki:
- ras dużych w wieku od 8 m-cy do 2 lat,
- rasy średnie w wieku od 7 m-cy do 2 lat,
- rasy małe od 6 m-cy do 2 lat,
- wszystkie zwierzęta urodzone i odchowane w stadzie hodowcy.
2. Oznakowane i zaopatrzone w dokumentację hodowlaną.
3. Zwierzęta zdrowe zaopatrzone w aktualne świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii właściwego dla miejsca pochodzenia.

§ 2

Komisja oceny zwierząt
1. Oceny zwierząt na wystawie dokonuje Komisja powołana przez organizatora – Pałuckie Targi Rolne.
2. Komisja dokonuje oceny fenotypu zwierząt wg obowiązujących dla każdej rasy
i odmiany wzorców oceny.
a) Ocena fenotypu królików obejmuje 6 cech jak niżej:
- masa ciała,
- budowa ciała,
- typ rasowy,
- jakość okrywy włosowej (gęstość, sprężystość, jedwabistość),
- barwa okrywy włosowej,
- specyficzne cechy rasowe (barwa włosów podszycia, oczu, pazurków).
3. Wyniki przeprowadzonej oceny zapisywane są na arkuszach oceny i potwierdzone podpisami członków Komisji.
4. Komisja ma prawo odstąpić od oceny zwierzęcia w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia skóry zwierzęcia,
b) niewłaściwego pod względem pielęgnacyjnym przygotowania do wystawy,
c) widocznych oznak choroby,
d) samic w zaawansowanej ciąży.
5. Ocena fenotypu zwierząt metodą porównawczą przeprowadzana jest w grupach, których liczebność określa Komisja.
6. Wyniki oceny fenotypu przeprowadzonej metodą porównawczą stanowią podstawę wyboru zwierząt najlepszych.

§ 3

Czempiony i wiceczempiony
1. Spośród najlepszych zwierząt Komisja dokonuje metodą porównawczą wyboru czempiona i wiceczempiona.
2. Po zakończeniu pracy Komisja sporządza protokół.
3. Wyniki Komisyjnej oceny prezentowanych zwierząt, dokonanej i zapisanej zgodnie
z niniejszym regulaminem są ostateczne i nie podlegają uchyleniu bądź zmianie.

§ 4

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na Wystawie Drobnego Inwentarza w Żninie, podczas Pałuckich Targów Rolnych, 25-26.08.2018 r.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry