Drukuj

    Regulamin uczestnictwa w XVIII Pałuckich Targach Rolnych

     1. Podstawą uczestnictwa w targach jest przesłanie zgłoszenia do 9 sierpnia 2014 r. i dokonanie wpłaty pełnej wysokości kosztów uczestnictwa do 14 sierpnia.

     2. Targi odbywają się nad Jeziorem Czaplem w Żninie 23 sierpnia (sobota) od godz. 11:00 do godz. 18:00 i 24 sierpnia (niedziela) od godz. 9:00 do godz. 17:15.
     3. Wystawcy przygotowują swoją powierzchnię targową 23 sierpnia od godz. 5:00 do 10:00, lub w porozumieniu z organizatorem - 22 sierpnia od 8:00 do 19:00.
     4. Organizator zapewnia w czasie trwania targów bezpłatną pomoc przy rozładunku i załadunku tj. wózek widłowy, dźwig itp.
     5. W ramach wpisowego organizator zapewnia ochronę terenu targów i stoiska poza godzinami trwania targów: między 19:00 w piątek a 9:00 rano w sobotę, między 19:00 w sobotę a 9:00 rano w niedzielę oraz między 17:00 w niedzielę a 9:00 rano w poniedziałek. Tę ochronę sprawuje wynajęta przez organizatora agencja ochrony. Ochrona w innym terminie może być zamówiona przez wystawcę, ale musi być indywidualnie przez niego opłacona. Za nadzór i ochronę stoiska podczas wystawy odpowiedzialny jest wystawca.
     6. Organizator zapewnia na wyznaczonym terenie zadaszone stanowiska dla zwierząt oraz wodę z beczkowozu. Dla bydła oprócz tego zapewnione będą przegrody, a dla trzody chlewnej - kojce.
     7. Organizator zapewnia nagłośnienie targów. Ewentualne własne nagłośnienie uczestników nie powinno wykraczać dźwiękiem poza okolice stoiska i nie może emitować muzyki.
     8. Odwołanie uczestnictwa:
     a) w przypadku odwołania przed 9 sierpnia uczestnictwa na piśmie, organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę;
     b) przy pisemnym odwołaniu uczestnictwa po 9 sierpnia a przed 14 sierpnia, godz. 12:00 organizator zwraca 50% wpłaty;
     c) odwołanie uczestnictwa po godz. 12:00 14 sierpnia powoduje przepadek wpłaconej kwoty.
     9. W przypadku odwołania targów organizatorzy zobowiązują się do zwrotu całej kwoty wpłaconej przez wystawcę.
     10. Wpłatę pełnej wysokości kosztów uczestnictwa należy dokonywać na konto:

Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan,
BS "Pałuki" Żnin, 27 8181 0000 0008 4576 2000 0001.