Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

  

    na X Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych – “ŻNIN 2012”

§ 1

1. Na X Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Żninie są prezentowane i oceniane zwierzęta hodowli krajowej, wpisane do ksiąg lub rejestrów w przypadku knurów i pochodzące po rodzicach wpisanych do ksiąg w przypadku loszek:
a) młode knurki ras czystych: wbp, pbz iduroc
b) młode knurki mieszańce pochodzące z krzyżowania ras: duroc, hampshire, pietrain,
c) młode loszki ras czystych: wbp, pbz, rasy puławskiej oraz ich mieszańce.
2. Ocenie podlega tylko taka liczba zwierząt jaka została zgłoszona i zaakceptowana przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” filia w Bydgoszczy.

§ 2

Wymagania hodowlane dla ocenianych zwierząt są następujące:
1. Co najmniej 14 prawidłowo wykształconych i symetrycznie rozmieszczonych sutków dla knurków i loszek ras wbp i pbz oraz loszek mieszańców i co najmniej 12 sutków dla knurków pozostałych ras i knurów mieszańców i loszek rasy puławskiej.
2. Co najmniej dobra ocena pokroju.
3. Indeks BLUP ZWH na poziomie – powyżej 9,60 pkt. - dla knurków i loszek czystorasowych.
4. Indeks oceny przyżyciowej na poziomie minimum:
a) dla knurów mieszańców – 112 pkt.
b) dla loszek mieszańców – 105 pkt.
5. Wiek:
a) loszki urodzone w okresie 18.01.2012 – 18.03.2012.
b) knurki urodzone w okresie 18.12.2011 – 18.02.2012.
Na Wystawę zwierzęta dostarczane są ze świadectwem wpisu do księgi lub rejestru w przypadku knurów lub zaświadczeniem hodowlanym, w przypadku loszek.

§ 3

1. Ocena zwierząt dokonywana jest na ringu i obejmuje: pokrój, pielęgnację i przygotowanie zwierząt do Wystawy.
2. Ocenę pokroju wystawianych świń przeprowadza się w skali od 1 do 6 pkt. w wartościach co 0,5 pkt.
3. Wynik oceny pokroju stanowi średnia z ocen sędziów wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Za złe przygotowanie zwierząt do Wystawy każdy z sędziów ma prawo zmniejszyć punktację o 0,5 punktu.
5. Zwierzęta uważa się za zdyskwalifikowane w przypadku, gdy dwóch sędziów przyzna  1 punkt za ocenę pokroju.
6. Komisja ma prawo odstąpić od oceny w przypadku nieczytelnego oznakowania lub choroby zwierzęcia.
7. Wyniki oceny komisji wpisane są do protokołu oceny.

§ 4

1. Katalog wystawianej trzody chlewnej powinien zawierać:
a) regulamin oceny trzody chlewnej,
b) skład Komisji Oceny Zwierząt,
c) spis wystawców,
d) indywidualne karty katalogowe wystawianych zwierząt, opracowane na podstawie dokumentacji hodowlanej.
2. Za wiarygodność informacji zawartych w katalogu odpowiedzialne są filie “POLSUS”, z terenu których pochodzą wystawiane zwierzęta.

§ 5

Nagrody przyznane będą w następujących kategoriach:
1. W obrębie każdej kategorii zwierząt o liczebności;
- co najmniej 3 szt. dokonuje się wyboru czempiona.
- co najmniej 4 szt. dokonuje się wyboru czempiona i wiceczempiona
- co najmniej 10 szt. dokonuje się wyboru czempiona i dwóch wiceczempionów
2. W przypadku uzyskania przez zwierzęta równej ilości punktów za pokrój o wyborze czempionatu w danej rasie decyduje komisja.
3.  Ponadto wszyscy wystawcy otrzymują dyplomy za udział w Wystawie.

§ 6

1. Po zakończeniu oceny zwierząt Komisja sporządza protokół, w którym ustala lokaty wszystkich ocenionych młodych knurków i loszek.
2. W ogólnych wynikach oceny podanych przez Komisję podaje się liczbę ocenionych zwierząt z uwzględnieniem płci i ras oraz liczbę wystawców. Podaje się również liczbę ocenionych młodych knurków i loszek, którym przyznano nagrody, czempionaty i wiceczempionaty.
3. Protokół oceny trzody chlewnej powinien być sporządzony i podpisany przez wszystkich sędziów.

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na IX Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych “Żnin 2012”.

 

 

 

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry