Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

 

Regulamin oceny bydła i nagradzania hodowców

na IX Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych

w Żninie 20-21 VIII 2011 r.

 

zatwierdzony przez z-cę dyrektora ds. oceny regionu Bydgoszcz

Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 

 

§1

   1. Na IX Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Żnin 2011 zwanej dalej ”wystawą” może być prezentowane bydło zgłoszone przez hodowców, wytypowane i zakwalifikowane przez Polską Federację Hodowców Bydła  i Producentów Mleka.
   2. Prezentowane  na wystawie bydło musi być zdrowe. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest świadectwo lekarsko-weterynaryjne wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   3. Na wystawie mogą być prezentowane zwierzęta urodzone w  kraju, dla których prowadzone są księgi, pochodzące ze stad objętych oceną wartości użytkowości bydła.
   a) krowy ras mlecznych urodzone w kraju  w okresie trwania laktacji (nie zasuszone), których wiek pierwszego wycielenia nie przekroczył 33 miesięcy.
   b) jałowice cielne ras mlecznych, których wiek pierwszego nie przekroczy 33 m-cy, a cielność w czasie Wystawy mieści się w przedziale 4-7 m-cy.
   c) jalowice niecielne ras mlecznych w wieku 12-16 m-cy.
   d) cielęta płci żeńskiej ras mlecznych, których wiek w czasie  wystawy zawiera się w przedziale 1-3 m-cy.

 

§ 2

   Katalog zawierający informacje o eksponowanym na Wystawie bydle hodowlanym przygotowuje organizator Wystawy. Za zgodność danych o zwierzętach odpowiada Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
   1. Katalog wystawianego Bydła powinien zawierać:  
    a) regulamin oceny bydła
    b) skorowidz wystawianych zwierząt
    c) karty katalogowe dla wystawianego bydła.

 

§3
Wymagania dopuszczenia do Wystawy

   1. Zwierzęta  prezentowane na Wystawie muszą być wpisane do ksiąg, a jałowice i pierwiastki spełniać warunki wpisu do ksiąg bydła hodowlanego.
   Cielęta płci żeńskiej muszą pochodzić po znanych rodzicach.
   2. Bydło rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej prezentowane na Wystawie musi wykazać się minimalną wydajnością własną lub matki/w przypadku jałowic/wyrażoną sumą kg tłuszczu i kg białka w 305-dniowej laktacji lub krótszej pełnej laktacji na poziomie minimum 350 kg.
                                                    

§4

Zasady oceny bydła ras mlecznych

   1. Zwierzęta na Wystawie oceniane są indywidualnie w następujących grupach:
   a) cielęta płci żeńskiej,
   b) jałowice niecielne,
   c) jałowice  cielne,
   d) krowy mleczne w trakcie trwania laktacji.
   Bydło ras mlecznych ocenia się ocenia się w skali 100-punktowej z gradacją co jeden punkt przyjmując następującą interpretację:
    niedostateczna                50-64 pkt,
    słaba                              65-69 pkt,
    dostateczna                    70-74 pkt,
    dość dobra                      75-79 pkt,
    dobra                              80-84 pkt,
    bardzo dobra                   85-89 pkt, 
    doskonała                       90 i więcej pkt.
   2. Za uchybienia w pielęgnacji zwierząt Komisja może odliczyć od oceny ogólnej do 10 pkt.
   3. Spośród prezentowanych na Wystawie krów i jałowic, wybiera się najlepsze zwierzę w każdej z grup i otrzymuje ono tytuł czempiona.
   4. Przy liczebności grupy wynoszącej minimum 3 sztuki, zwierzęta zajmujące drugie w kolejności miejsce w poszczególnych grupach, otrzymują tytuł wiceczempiona.

 

§5
Komisja oceny

   1. Komisję oceny na wniosek z-cy Dyrektora  d/s Oceny Regionu  Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka powołuje Komitet Organizacyjny Wystawy.
   2. W skład Komisji bydła ras mlecznych wchodzi sędzia i  asystenci sędziego w liczbie ustalonej przez organizatorów wystawy.
   3. Orzeczenia Komisji dokonane zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu są ostateczne i nie podlegają uchyleniu.
   4. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół zawierający wykazy ocenionych zwierząt wraz z punktacją.    
                                                  

§6
Nagrody

   1. Wszystkie zwierzęta prezentowane na Wystawie otrzymują dyplomy, a wyróżnieni także nagrody dodatkowe.
   2. Osoby prawne i fizyczne mogą fundować i wręczać wystawcom bydła nagrody we własnym imieniu, po uzgodnieniu z organizatorem Wystawy.

 

§7

Postanowienia końcowe

   1. Ocena prezentowanych na Wystawie zwierząt dokonana niezgodnie z niniejszym regulaminem jest nieważna i nie może stanowić do przyznania nagrody.
   2. Niniejszy regulamin obowiązuje na IX Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Żnin 2011.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry