Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

    A) WYSTAWCY
    1. Podstawą uczestnictwa w Pałuckich Targach Rolnych jest przesłanie zgłoszenia do 9 sierpnia 2008 roku i dokonanie do 15 sierpnia 2008 pełnej wpłaty wpisowego, pokrywającego koszty obsługi uczestnictwa (nie dotyczy Pałuckiej Wystawy Zwierząt). Podstawą uczestnictwa w będącej częścią Targów Pałuckiej Wystawie Zwierząt jest zakwalifikowanie przez organizatorów zwierzęcia do wystawienia. 
    2. Targi odbywają się nad Jeziorem Czaplem w Żninie 23 sierpnia (sobota) od godz. 11:00 do godz. 18:00 i 24 sierpnia (niedziela) od godz. 9:00 do godz. 17:15.
    3. Wystawcy przygotowują swoją powierzchnię targową 23 sierpnia od godz. 5:00 do 10:00 lub w porozumieniu z organizatorem - dzień wcześniej. Wystawcy zwierząt mogą umieszczać zwierzęta na przygotowanych dla nich miejscach w sobotę w godzinach 7:00-10:00 lub - w porozumieniu z organizatorami - w piątek po godzinie 19:00.
    4. Organizator zapewnia w czasie trwania Targów bezpłatną pomoc przy rozładunku i załadunku tj. wózek widłowy, dźwig itp.
    5. W ramach wpisowego organizator zapewnia ochronę terenu Targów i stoisk poza godzinami trwania Targów: między 19:00 w piątek a 9:00 rano w sobotę, między 19:00 w sobotę a 9:00 rano w niedzielę oraz między 17:00 w niedzielę a 9:00 w poniedziałek. Tę ochronę sprawuje wynajęta przez organizatora agencja ochrony. Ochrona w innym terminie może być zamówiona przez wystawcę, ale musi być indywidualnie przez niego opłacona. Za nadzór i ochronę stoiska podczas Wystawy odpowiedzialny jest wystawca.
    6. Organizator zapewnia w wyznaczonym terminie zadaszone stoiska dla zwierząt oraz wodę. Dla bydła zapewnione są przegrody, a dla trzody chlewnej - kojce. Przy przywozie i odwozie zwierząt na Targi i z Targów wystawcy są obowiązani przejechać samochodem przez pas dezynfekcyjny utworzony przy głównym wejściu na Pałucką Wystawę Zwierząt.
    7. Wystawcy zwierząt obowiązani są zapewnić zwierzętom własną paszę i udostępnioną przez organizatorów na terenie Wystawy wodę.
    8. Wystawcy zwierząt w ramach udostępnionego stoiska nie mogą prowadzić działalności reklamowej innej, niż dotyczącej własnej działalności hodowlanej (zakaz w szczególności dotyczy reklamy pasz, koncentratów, nawozów itp.).
    9. Za bezpieczeństwo publiczności w obrębie stoiska i zagrożenia wynikające z wystawianych maszyn lub zwierząt odpowiada wystawca.
    10. Organizator zapewnia nagłośnienie Targów. Ewentualne własne nagłośnienie uczestników nie powinno wykraczać dźwiękiem poza okolice stoiska i nie może emitować muzyki.
    11. Odwołanie uczestnictwa:
    a) w przypadku odwołania przed 9 sierpnia uczestnictwa na piśmie, organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę,
    b) przy pisemnym odwołaniu uczestnictwa po 9 sierpnia a przed 20 sierpnia, godz 12:00, organizatorzy zwracają 50% wpłaty,
    c) odwołanie uczestnictwa po godz. 12:00 15 sierpnia powoduje przepadek wpłaconej kwoty. Odwołanie musi być przekazane w formie pisemnej.
    12. W przypadku odwołania Targów organizatorzy zobowiązują się do zwrotu całej kwoty wpłaconej przez wystawcę.
    13. Wpłatę pełnej wysokości kosztów uczestnictwa należy dokonać na konto: Wydawnictwo Dominika Księskiego “Wulkan”,  BS “Pałuki” Żnin, nr 27 8181 0000 0008 4576 2000 0001.

 

    B) ZWIEDZAJĄCY
    1. Zwiedzanie Targów jest bezpłatne.
    2. Dzieci mogą zwiedzać Targi jedynie pod nadzorem osób dorosłych, które są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
    3. Podczas pokazów zwierząt i maszyn rolniczych zwiedzający winni bezwzględnie stosować się do poleceń prowadzącego pokaz oraz ochrony Targów.
    4. Na Pałucką Wystawę Zwierząt nie wolno wprowadzać psów ani żadnych innych zwierząt, oprócz biorących udział w Wystawie.
    5. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest zbliżanie się do zwierząt oraz dotykanie, głaskanie ich przez zwiedzających Targi (nie dotyczy obsługi). 
    6. Alkohol można spożywać jedynie w miejscach ogrodzonych, w punktach prowadzonej sprzedaży.

    C) INNE
    1. Zwiedzających, wystawców i obsługę obowiązują także: regulamin głosowania na firmę i regulaminy oceny zwierząt.

w imieniu organizatorów
Dominik Księski
Żnin, 20 lipca 2008

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry