Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

REGULAMIN
OCENY BYDŁA I NAGRADZANIA HODOWCÓW

NA VI PAŁUCKIEJ WYSTAWIE ZWIERZĄT HODOWLANYCH ŻNIN 2008

zatwierdzony przez zastępcę dyrektora ds. oceny regionu Bydgoszcz

Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka


§ 1

    1. Na VI Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Żnin 2008 zwanej dalej "wystawą" może być prezentowane bydło zgłoszone przez hodowców, wytypowane i zakwalifikowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
    2. Prezentowane na wystawie bydło musi być zdrowe. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest świadectwo lekarsko-weterynaryjne wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    3. Na wystawie mogą być prezentowane zwierzęta urodzone w kraju, dla których prowadzone są księgi, pochodzące ze stad objętych oceną wartości użytkowości bydła.
    a) krowy ras mlecznych urodzone w kraju w okresie trwania laktacji /nie zasuszone/, których wiek pierwszego wycielenia nie przekroczył 33 miesięcy.
    b) jałowice cielne ras mlecznych, których wiek pierwszego nie przekroczy 33 m-cy, a cielność w czasie Wystawy mieści się w przedziale 4-7 m-cy.
    c) jałowice niecielne ras mlecznych w wieku 12- 16 m-cy.
    d) cielęta płci żeńskiej ras mlecznych, których wiek w czasie wystawy zawiera się w przedziale 1-3 m-cy.


§ 2

    1. Katalog zawierający informacje o eksponowanym na Wystawie bydle hodowlanym przygotowuje organizator Wystawy. Za zgodność danych o zwierzętach odpowiada Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
    2. Katalog wystawianego Bydła powinien zawierać: 
    a) regulamin ocenianego bydła
    b) skorowidz wystawianych zwierząt
    c) karty katalogowe dla wystawianego bydła.


§ 3
Wymagania dopuszczenia do Wystawy

    1. Zwierzęta prezentowane na Wystawie muszą być wpisane do ksiąg, a jałowice i pierwiastki spełniać warunki wpisu do ksiąg bydła hodowlanego.

   Cielęta płci żeńskiej muszą pochodzić po znanych rodzicach.
    2. Bydło rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej prezentowane na Wystawie musi wykazać się minimalną wydajnością własną lub matki/w przypadku jałowic/wyrażoną sumą kg tłuszczu i kg białka w 305-dniowej laktacji lub krótszej pełnej laktacji na poziomie minimum 390 kg.


§ 4

Zasady oceny bydła ras mlecznych

    1. Zwierzęta na Wystawie oceniane są indywidualnie w następujących grupach:
     a) cielęta płci żeńskiej
     b) jałowice niecielne
     c) jałowice cielne
      d) krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej laktacji
     e) krowy mleczne w trakcie trwania drugiej i dalszych laktacji.
     2. Bydło ras mlecznych ocenia się ocenia się w skali 100-punktowej z gradacją co jeden punkt przyjmując następującą interpretację:
         niedostateczna                50-64 pkt.
         słaba                              65-69 pkt.
         dostateczna                    70-74 pkt.
         dość dobra                      75-79 pkt.
         dobra                              80-84 pkt.
         bardzo dobra                   85-89 pkt. 
         doskonała                       90 i więcej pkt
    3. Za uchybienia w pielęgnacji zwierząt Komisja może odliczyć od oceny ogólnej do 10 pkt.
    4. Spośród prezentowanych na Wystawie krów i jałowic, wybiera się najlepsze zwierzę w każdej z grup i otrzymuje ono tytuł czempiona.
    5. Przy liczebności grupy wynoszącej minimum 4 sztuki, zwierzęta zajmujące drugie w kolejności miejsce w poszczególnych grupach, otrzymują tytuł wiceczempiona.


§ 5

Komisja oceny

    1. Komisję oceny na wniosek z-cy Dyrektora d/s Oceny Regionu Bydgoszcz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka powołuje Komitet Organizacyjny Wystawy.
    2. W skład Komisji bydła ras mlecznych wchodzi sędzia i asystenci sędziego w liczbie ustalonej przez organizatorów wystawy.
    3. Orzeczenia Komisji dokonane zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu są ostateczne i nie podlegają uchyleniu.
    4. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół zawierający wykazy ocenionych zwierząt wraz z punktacją.


§ 6

Nagrody

    1. Wszystkie zwierzęta prezentowane na Wystawie otrzymują dyplomy, a wyróżnieni także nagrody dodatkowe.
    2. Osoby prawne i fizyczne mogą fundować i wręczać wystawcom bydła nagrody we własnym imieniu, po uzgodnieniu z organizatorem Wystawy.


§ 7

Postanowienia końcowe

    1. Ocena prezentowanych na Wystawie zwierząt dokonana niezgodnie z niniejszym regulaminem jest nieważna i nie może stanowić do przyznania nagrody.
    2. Niniejszy regulamin obowiązuje na VI Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Żnin 2008.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry