Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

§ 1

    1. Na V Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Żninie są prezentowane i oceniane zwierzęta, wpisane do ksiąg lub rejestrów w przypadku knurów i pochodzące po rodzicach wpisanych do ksiąg w przypadku loszek, hodowli krajowej.
    2. Na Wystawie oceniane są następujące zwierzęta:
    a) młode knurki ras czystych: wbp, pbz oraz mieszańce ras kolorowych,
    b) młode loszki ras czystych: wbp i pbz oraz ich mieszańce.
    3. Ocenie podlega tylko taka liczba zwierząt jaka została zgłoszona za pośrednictwem organizatora i zaakceptowana przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS” filia w Bydgoszczy.

§ 2

    Wymagania hodowlane dla ocenianych zwierząt są następujące:
    1. Co najmniej 14 prawidłowo wykształconych i symetrycznie rozmiesz-czonych sutków dla knurków  ras wbp i pbz, co najmniej 14 sutków dla loszek wbp i pbz oraz ich mieszańców i co najmniej 12 sutków dla knurków mieszańcowych.
    2. Co najmniej dobra ocena pokroju.
    3. Użytkowość rozpłodowa matki oceniana na podstawie średnich z wszystkich miotów powinna odpowiadać:
    a) minimum 8 szt. prosiąt odchowanych na 21 dzień dla ras wbp, pbz i ich mieszańców,
    b) minimum 6 szt. prosiąt odchowanych na 21 dzień dla knurków mieszańcowych.
    4. Zawartość mięsa w tuszy określana na podstawie pomiarów przyżyciowych:
    a) 54% dla młodych knurków ras wbp, pbz oraz knurków mieszańcowych,
    b) 53% dla młodych loszek ras wbp, pbz i ich mieszańców.
    5. Indeks oceny przyżyciowej:
    a) co najmniej 85 punktów dla młodych knurków ras wbp i pbz,
    b) co najmniej 85 punktów dla młodych loszek ras wbp, pbz i ich mieszańców,
    c) co najmniej 80 punktów dla młodych knurków  mieszańcowych.
    6. Wiek w dniu oceny:
    a) loszki od 5 do 7 miesięcy,
    b) knurki od 6 do 8 miesięcy.
    Na Wystawę zwierzęta dostarczane są ze świadectwem wpisu lub zaświadczeniem hodowlanym.

§ 3

    1. Ocena zwierząt dokonywana jest na ringu i obejmuje: pokrój, pielęgnację i przygotowanie zwierząt do Wystawy. Skala ocen dla knurków i loszek wynosi od 1 do 6 punktów w wartościach co 0,5 punktu. Liczba punktów przyznanych jest średnim wynikiem sędziów wyliczonym z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Za nieprzygotowanie zwierząt do Wystawy każdy z sędziów ma prawo zmniejszyć punktację o 0,5 punktu.
    2. Zwierzęta uważa się za zdyskwalifikowane w przypadku, gdy dwóch sędziów przyzna 1 punkt za ocenę pokroju.
    3. Komisja ma prawo odstąpić od oceny w przypadku nieczytelnego oznakowania lub choroby zwierzęcia.
    4. Ocena dotyczy młodych knurków urodzonych od 25.12.2006 do 25.02.2007 r. oraz  loszek urodzonych od 25.01.2007 do 25.03.2007 r.
    5. Wyniki oceny komisji wpisane są do protokołu oceny.

§ 4

    1. Katalog wystawianej trzody chlewnej powinien zawierać:
    a) regulamin oceny trzody chlewnej,
    b) skład Komisji Oceny Zwierząt,
    c) spis wystawców,
    d) indywidualne karty katalogowe dla wystawianych zwierząt, opracowane na podstawie dokumentacji hodowlanej.
    2. Za wiarygodność informacji zawartych w katalogu odpowiedzialny jest Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS” filia w Bydgoszczy, filia w Poznaniu oraz filia w Łodzi.

§ 5

    Nagrody przyznane będą w następujących kategoriach:
    1. Najlepszy knurek w rasie wbp, pbz oraz najlepszy knurek mieszańcowy.
    2. Najlepsza loszka w rasie wbp, pbz i ich mieszańce.
    W każdej z wyszczególnionej rasy przyznane będą czempionaty i wice-czempionaty. W przypadku uzyskania równej ilości punktów za pokrój w wyborze czempionatu w danej rasie decyduje komisja. Dla knurków o wybitnej mięsności przyznane będą puchary po jednym w każdej kategorii.
    3. Ponadto wszyscy wystawcy otrzymują dyplomy za udział w Wystawie.

§ 6

    1. Po zakończeniu oceny zwierząt komisja sporządza protokół, w którym  ustala lokaty wszystkich ocenianych młodych knurków i loszek.
    W ogólnych wynikach oceny podanych przez komisję podaje się liczbę ocenianych zwierząt z uwzględnieniem płci i ras oraz liczbę wystawców. Podaje się również liczbę ocenianych młodych knurków i loszek, którym przyznano nagrody, czempionaty i wiceczempionaty.
    2. Protokół oceny trzody chlewnej powinien być sporządzony i podpisany przez wszystkich sędziów.
Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują na V Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Żnin 2007, która odbędzie się w dniach  25–26 sierpnia 2007 r.
w imieniu organizatorów
Dominik Księski
Żnin, 20 lipca 2007
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry