Wyślij zdjęcie dziecka

Otwierasz ponownie sklep? Uruchamiasz na nowo usługi? Daj nam znać, poinformujemy o tym mieszkańców - Twoich klientów! Zadzwoń: 508-211-990

Znajdujesz się na starej wersji portalu palukitv.pl

Aktualne informacje znajdziesz na nowej stronie.

 
Znajdź nas na Facebooku

zatwierdzony przez dyrektora Regionu Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka w Bydgoszczy


§ 1


    1. Na V Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Żnin 2007 zwanej dalej Wystawą, może być prezentowane bydło zgłoszone przez hodowców, wytypowane i zakwalifikowane przez Regionalne Centrum Hodowli Zwierząt w Bydgoszczy.
    2. Prezentowane na Wystawie bydło musi być zdrowe. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest świadectwo lekarsko-weterynaryjne, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    3. Na Wystawie mogą być prezentowane następujące zwierzęta:
    a) krowy ras mlecznych urodzone w kraju, będące w laktacji (nie zasuszone), których wiek pierwszego wycielenia nie przekroczył 33 miesięcy,
    b) jałowice cielne ras mlecznych urodzone w kraju, których cielność mieści się w przedziale 4-7 miesięcy, a ich wiek w chwili wycielenia nie przekroczy 33 miesięcy,
    c) jałowice niecielne ras mlecznych w wieku od 12 do 16 miesięcy.

§ 2

Katalog

    1. W katalogu Wystawy zamieszczony będzie skorowidz wystawców bydła wraz z informacją o wystawionych zwierzętach
    2. Za wiarygodność informacji dotyczących pochodzenia i wartości użytkowej wystawionych zwierząt odpowiada Regionalne Centrum Hodowli Zwierząt w Bydgoszczy.

    § 3
Zasady oceny bydła

    1. Zwierzęta prezentowane na Wystawie powinny być wpisane do ksiąg zwierząt hodowlanych lub spełniać warunki wpisu do ksiąg.
    2. Bydło ras mlecznych prezentowane na Wystawie musi wykazać się wydajnością własną lub matki (w przypadku jałowic i pierwiastek), wyrażoną sumą kg tłuszczu i kg białka w 305-dniowej lub krótszej pełnej laktacji na poziomie minimum 390 kg.
    3. Zwierzęta na Wystawie oceniane są indywidualnie w następujących grupach:
    - cielęta płci żeńskiej
    - jałowice niecielne
    - jałowice cielne
    - krowy mleczne w trakcie pierwszej laktacji
    -
krowy mleczne w trakcie drugiej i dalszych laktacji
    4. Bydło ras mlecznych ocenia się w skali 100-punktowej, z gradacją co 1 punkt, przyjmując następującą interpretację:
    niedostateczna    50-64 pkt
    słaba                      65-69 pkt
    dostateczna          70-74 pkt
    dość dobra           75-79 pkt
    dobra                     80-89 pkt
    doskonała            90 i więcej punktów
    Za uchybienia w pielęgnacji zwierząt komisja może odliczyć od oceny ogólnej do 10 pkt.
    5. Spośród prezentowanych na Wystawie krów i jałowic wybiera się najlepsze zwierzę w każdej z grup i otrzymuje on tytuł championa.
    6. Przy liczebności grupy minimum 4 sztuki, zwierzęta zajmujące drugie w kolejności miejsce w poszczególnych grupach, otrzymują tytuł wicechampiona.

§ 4
Komisja oceny

    1. Komisję oceny bydła, na wniosek Regionalnego Centrum Hodowli Zwierząt w Bydgoszczy powołuje Komitet Organizacyjny Wystawy.
    2. W skład komisji wchodzi przewod-niczący oraz sędziowie w liczbie ustalonej przez organizatorów.
    3. Orzeczenia komisji dokonane zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu są ostateczne i nie podlegają uchyleniu.
    4. Po zakończeniu oceny komisja sporządza protokół, zawierający wykaz ocenionych zwierząt wraz z punktacją.

§ 5
Nagrody

    1. Wszyscy wystawcy na Wystawie zwierząt otrzymują dyplomy, a wyróżnieni także nagrody dodatkowe.
    2. Osoby prawne i fizyczne mogą fundować i wręczać wystawcom bydła nagrody we własnym imieniu, po uzgodnieniu z organizatorem Wystawy.

§ 6
Postanowienia końcowe

    1. Ocena prezentowanych na Wystawie zwierząt dokonana niezgodnie z niniejszym regulaminem jest nieważna i nie może stanowić podstawy do przyznania nagrody.
    2. Niniejszy regulamin obowiązuje na V Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Żnin 2007.

w imieniu organizatorów
Dominik Księski
Żnin, 20 lipca 2007

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry